Artikel: Begrijpend lezen


Begrijpend lezen. Neergang en herstel

Herman Wieberdink & Heleen Kuster

 
 
Samenvatting:
 
Het begrijpend leesonderwijs staat al langere tijd ter discussie. De opbrengsten zijn zowel in nationaal als in internationaal perspectief onvoldoende en het aantal laaggeletterden in onze samenleving is onaanvaardbaar hoog en groeit nog steeds. Opvallend is dat in de vele discussies over inhoud en inrichting van het vak begrijpend lezen het belang van grammatica en kennis van tekststructuur niet of nauwelijks wordt belicht. Dit is opmerkelijk omdat grammatica bij elke taaluiting een mediërende rol heeft tussen uiting en betekenis. In onze nieuw ontwikkelde methode voor begrijpend lezen “Vertel-de Taal” heeft kennis van grammatica en tekststructuur juist een centrale rol gekregen. Met behulp van de methode ontwikkelen leerlingen zich tot competente lezers door kennis over tekststructuur en grammatica op te doen en te leren hoe ze deze kennis in de praktijk van het lezen moeten inzetten.
In deze bijdrage verklaren we eerst het belang van kennis van grammatica en tekststructuur voor het begrijpen van schriftelijke taal om daarna te vertellen hoe we deze kennis binnen onze nieuwe methode “Vertel-de Taal” vorm en inhoud hebben gegeven.
Voor de leesbaarheid hebben we de theoretische onderbouwing van onze keuzes en bijbehorende literatuurverwijzingen in eindnoten ondergebracht.

 

Lees hier het gehele artikel.