Aanbieding!

Totaalpakket: MultaLectio + Diagnostische Toetsen Directe Woordherkenning

249,95

Bestel de combinatie MultaLectio en de Diagnostische Toetsen Directe Woordherkenning. Bij aankoop van beide programma’s betaalt u slechts 249,95 in plaats van 299,90 euro.

Beschrijving

MultaLectio en de Diagnostische Toetsen voor de Directe Woordherkenning zijn programma’s om ernstige leesproblemen en dyslexie te behandelen.
Met het behandelprogramma MultaLectio wordt de kern van de leesproblematiek aangepakt. Op gestructureerde wijze wordt doelgericht gewerkt aan het verbeteren van de directe woordherkenning. De Diagnostische Toetsen voor de Directe Woordherkenning kunnen hierbij zowel voor de diagnose als voor de evaluatie van nut zijn. De toetsresultaten geven aan waar de problemen en de precieze oorzaken van een achterblijvende technische leesontwikkeling liggen en verwijzen daarbij naar te gebruiken materiaal in MultaLectio. Daarnaast kan middels de toetsen ook achteraf worden vastgesteld wat het rendement van een bepaalde behandeling was.

 

MultaLectio

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving

 

Doel:
Het behandelprogramma MultaLectio is ontwikkeld om die leerlingen via gerichte instructie en oefening een voldoend niveau van technisch lezen te laten bereiken. Daardoor wordt het opnemen en verwerken van informatie uit schriftelijke taal niet langer belemmerd door een tekortschietend niveau van technisch lezen.

 

Doelgroep:
MultaLectio is ontwikkeld voor leerlingen in het primair onderwijs die onvoldoende van het aanvankelijk lezen hebben geprofiteerd. Het programma kan vanaf groep vier worden ingezet. Afhankelijk van hun leesniveau kunnen leerlingen overal in het programma instappen, met als enige voorwaarde een voldoende beheersing van de klank-letterkoppelingen.

 

Behandeling:
Met MultaLectio kunnen leerlingen op school in of buiten de klas worden behandeld. Aan de behandelaar worden geen bijkomende eisen gesteld. Het programma geeft voldoende aanwijzingen voor het geven van instructie. De technische oefeningen zijn zo ontworpen dat ze een gestructureerde behandelsessie mogelijk maken.

 

Materiaal:
MultaLectio bestaat uit:

  1. Een handleiding, met daarin een theoretische verantwoording van uitgangspunten, inhoud en opbouw van het programma. Ook is er uitgebreide aandacht voor het geven van instructie en worden er concrete voorbeelden gegeven.
  2. Mappen met leesoefeningen. De oefeningen volgen een gestructureerde opbouw van eenvoudige naar steeds complexere frequentiepatronen (zie voor een schema de downloads).

 

Inhoud:
Alle oefeningen in de mappen hebben eenzelfde opbouw:

  • Een instructieblad.

  • Een verwerkingsblad.

  • Drie automatiseringsbladen (inclusief een oefening met pseudowoorden).

  • Een tekst om de opgedane kennis toe te passen.

 

 

Diagnostische Toetsen Directe Woordherkenning

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving

 

Doel:
Met deze toetsen is het mogelijk inzicht te krijgen in de oorzaken van een achterblijvende technische leesontwikkeling. Met behulp van de Diagnostische Toetsen voor de Directe Woordherkenning kan vastgesteld worden welke woordstructuren door een leerling wel of niet snel genoeg worden herkend. Op basis van de toetsresultaten kan een doeltreffende aanpak van het leesprobleem worden opgezet en uitgevoerd.

 

Doelgroep:
Bij alle leerlingen met een achterblijvende technische leesontwikkeling kunnen de toetsen worden afgenomen. De enige voorwaarde is voldoende beheersing van de klank-letterkoppelingen.

 

Afname:
De toetsen kunnen worden afgenomen door de leerkracht of de intern begeleider. De handleiding geeft duidelijke aanwijzingen voor afname en interpretatie.

 

Materiaal:
De map Diagnostische toetsen Directe Woordherkenning bestaat uit:

  • Een handleiding.

  • Toetskaarten.

  • Scoreformulieren.