Disclaimer


De website van uitgeverij Grammatikos is met grote zorgvuldigheid tot stand gebracht en wordt met constante aandacht onderhouden. Hoewel Uitgeverij Grammatikos tracht correcte en volledige informatie op de website te publiceren, aanvaardt uitgeverij Grammatikos echter geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit eventuele onvolledige of onjuiste informatie op de website. Uitgeverij Grammatikos is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van storingen of de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Voor prijzen en andere informatie over de producten op de website van uitgeverij Grammatikos geldt een voorbehoud van programmeer- en/of typefouten. Op basis van dergelijke fouten is geen overeenkomst te claimen met uitgeverij Grammatikos.

Het auteursrecht op deze website berust bij uitgeverij Grammatikos. Vermenigvuldiging of het op enigerlei andere wijze openbaar maken van de informatie en materialen op de website in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van uitgeverij Grammatikos.

Heeft u klachten over de informatie op de website van uitgeverij Grammatikos of heeft u vragen over de producten en/of dienstverlening, neemt u dan alstublieft contact met ons op.