Diagnostische Toetsen voor Directe Woordherkenning


Nu te bestellen in onze webwinkel. Op de hoogte blijven van onze andere producten en programma’s? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief in de rechter zijbalk op deze pagina.

 

Header-DTDW-Solo-01

 


 

voorkant-toetsen-woordherkenning

Herman Wieberdink & Heleen Kuster

Het technisch leren lezen is de basis van alle vormen en aspecten van het lezen. Het is dan ook van vitaal belang om de ontwikkeling van het technisch lezen bij leerlingen goed te monitoren. Bij het vloeiend leren lezen van teksten kunnen zich nogal wat problemen voordoen.
Met de Diagnostische Toetsen voor de Directe Woordherkenning is het mogelijk inzicht te krijgen in de oorzaken van een achterblijvende technische leesontwikkeling. Met behulp van deze toetsen kan vastgesteld worden welke woordstructuren door een leerling wel of niet snel genoeg worden herkend. Op basis van de toetsresultaten kan een doeltreffende aanpak van het leesprobleem worden opgezet en uitgevoerd.


 

“Toetsen om het niveau en de vordering van technisch lezen te meten. Om inzicht te krijgen in de oorzaken van een achterblijvende leesontwikkeling. Voor het opzetten en uitvoeren van een gerichte en doeltreffende aanpak van het leesprobleem.”

 


 

VOOR WIE?

 

Bij alle leerlingen met een achterblijvende technische leesontwikkeling kunnen de toetsen worden afgenomen. De enige voorwaarde is voldoende beheersing van de klank-letterkoppelingen.

De toetsen kunnen worden afgenomen door de leerkracht of de intern begeleider. De handleiding geeft daarbij duidelijke aanwijzingen voor de afname en de interpretatie.

 

De map Diagnostische toetsen Directe Woordherkenning bestaat uit:

  • Een handleiding.

  • Toetskaarten.

  • Scoreformulieren.

 


 

DIAGNOSE EN EVALUATIE

 

In de eerste plaats zijn de Diagnostische Toetsen voor de Directe Woordherkenning een diagnostisch hulpmiddel bij het achterhalen van de oorzaken van een achterblijvende technische leesontwikkeling. Het opzetten en uitvoeren van een interventieplan om de technisch leesontwikkeling bij te sturen, is alleen zinvol wanneer men enig inzicht heeft in de achterliggende oorzaken en problemen. De Diagnostische Toetsen voor de Directe Woordherkenning bieden deze diagnose. Bovendien sluiten de toetsen perfect aan op het behandelprogramma MultaLectio. Het programma voor de behandeling van technische leesproblemen op school. Voor de gebruikers van het behandelprogramma MultaLectio is er dan ook een extra voordeel: bij de toetsresultaten staan rechtstreekse verwijzingen naar specifiek te gebruiken materiaal in MultaLectio. Dit vereenvoudigt het opstellen van een plan van aanpak (van het leesprobleem) voor de leerkracht of intern begeleider.

Naast een diagnostisch doel kunnen de toetsen ook als evaluatie-instrument worden gebruikt. Wanneer een behandeling zich gedurende een bepaalde periode op het snel herkennen van een specifieke woordstructuur heeft gericht, kan na afloop van de behandelperiode de betreffende toetskaart worden afgenomen. Zo is het rendement van de behandeling objectief vast te stellen.

 


 

Over de auteurs

De auteurs zijn beiden jarenlang actief in het onderwijs. Herman Wieberdink werkte meer dan 30 jaar als GZ-psycholoog bij een onderwijsadviesorganisatie en Heleen Kuster heeft een jarenlange ervaring als leerkracht in het primair onderwijs en als adviseur bij een schoolbegeleidingsdienst. Nu werken de auteurs samen met basisscholen aan opbrengstverbetering van onderwijs in schriftelijke taal. Naast de Diagnostische Toetsen Begrijpend Lezen van Grammatikos zijn beide ook auteurs van andere leesprogramma’s. Beiden auteurs ontwikkelden remediërende materialen voor onder andere schoolbegeleidingsdienst en uitgeverij De Zuid-Vallei.

 


 

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Naar de webwinkel.