Downloads


Op deze pagina vindt u de gratis downloads van uitgeverij Grammatikos.

 

Naar een cognitief-linguïstische benadering van begrijpend lezen in de basisschool

Herman Wieberdink & Heleen Kuster

Verschenen in: Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 54 (3), 91-104
 
 
Samenvatting:
 
De gemiddelde leesvaardigheid van leerlingen in groep 6 is in Nederland de afgelopen tien jaar significant gedaald. Leerlingen zijn minder vaardig geworden in het beantwoorden van vragen die hogere cognitieve vaardigheden vereisen, zoals inzicht in structuur van teksten. Mede daardoor heeft Nederland weinig excellerende leerlingen, vergeleken met de in internationaal onderzoek hoogst presterende landen. De ontoereikende prestaties van Nederlandse leerlingen zijn te wijten aan huidige didactische opvattingen en praktijken, die gedomineerd worden door een eenzijdige opvatting over motivatie en betrokkenheid van leerlingen. Met als gevolg dat de concrete inhoud van de tekst centraal is komen te staan, waardoor het aanleren van min of meer abstracte vaardigheden die leerlingen in staat stellen een betekenisvolle representatie van de tekst te vormen, onvoldoende aan bod komt. In het artikel wordt gepleit voor een verandering van de huidige didactiek in de richting van een abstracter doel: het ontlenen van betekenis aan schriftelijke taal.

 

 

Digitaal Vaardigheidsprofiel

Bij de Diagnostische Toetsen Begrijpend Lezen

Om de verwerking van de toetsresultaten van de Diagnostische Toetsen Begrijpend Lezen te vergemakkelijken is hier een digitale versie van het vaardigheidsprofiel te downloaden. Met de onderstaande excel-bestanden kunt u de toetsresultaten van leerlingen per schooljaar verwerken en opslaan in uw digitale administratie. Middels de digitale verwerkingsmethode krijgt u snel toegankelijke en bruikbare overzichten van de resultaten van de gehele groep en kan u het leesonderwijs doelgericht bijsturen. Ook op individueel leerlingniveau worden eventuele problemen snel zichtbaar.
 

 
Klik hier voor een korte toelichting op het gebruiken van het digitaal vaardigheidsprofiel.

 

Voor een digitaal vaardigheidsprofiel waarmee u de toetsscores van een individuele leerling gedurende zijn of haar schoolcarrière kan verwerken, klikt u op de downloadlink hieronder.

 

Didactische Ontwikkelingslijn

afb-ontwikkelingslijn

De didactische ontwikkelingslijn voor begrijpend lezen zoals gebruikt in de Diagnostische Toetsen Begrijpend Lezen. Nu in een handig pdf-schema hier te downloaden.