Multalectio


Nu te bestellen in onze webwinkel. Op de hoogte blijven van onze andere producten en programma’s? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief in de rechter zijbalk op deze pagina.

 

Header-ML-Solo-01

 


 

Voorkant-Multalectio-map

Herman Wieberdink & Heleen Kuster

Het kunnen koppelen van klanken aan letters is de basis van alle vormen van lezen. Relatief veel leerlingen in het basis en speciaal onderwijs zijn dermate slechte technisch lezers dat hun schoolcarrière en maatschappelijk functioneren in gevaar komt. Het behandelprogramma MultaLectio is ontwikkeld om die leerlingen via gerichte instructie en oefening een voldoend niveau van technisch lezen te laten bereiken.


 

“Programma om op school ernstige leesproblemen en dyslexie te behandelen.”

 


 

 • Een doeltreffende aanpak van leesproblemen gericht op de specifieke behoeften van de leerling.

 • De materialen hebben een duidelijke opbouw en zijn eenvoudig in gebruik.

 • Leerkrachten kunnen hun eigen lessen plannen door gebruik te makken van de duidelijke aanwijzingen, instructies en oefeningen.

 


 

FOCUS

 

Met het behandelprogramma MultaLectio wordt de kern van de leesproblematiek aangepakt. Op gestructureerde wijze wordt doelgericht gewerkt aan het verbeteren van de directe woordherkenning. De inhoud van het programma wordt bepaald door twee basale uitgangspunten:

 • het geven van inzicht in de structuur of opbouw van woorden, met daarbij

 • nadruk op de koppeling tussen klankvorm en verschijningsvorm van woorden en woorddelen

Door het programma verwerven kinderen met leesproblemen een toenemende vaardigheid in het snel herkennen van steeds complexere woorden.

Het programma is ontwikkeld voor leerlingen van het primair onderwijs die onvoldoende van het aanvankelijk lezen hebben geprofiteerd. Dit betekent dat het programma vanaf groep vier kan worden ingezet. Afhankelijk van hun leesniveau kunnen leerlingen overal in het programma instappen. De enige voorwaarde is een voldoende beheersing van de klank-letterkoppelingen.

 


 

MATERIAAL

 

MultaLectio bestaat uit:

 1. Een handleiding, met daarin een theoretische verantwoording van uitgangspunten, inhoud en opbouw van het programma. Ook is er uitgebreide aandacht voor het geven van instructie en worden er concrete voorbeelden gegeven.
 2. Mappen met leesoefeningen. De oefeningen volgen een gestructureerde opbouw van eenvoudige naar steeds complexere frequentiepatronen.

Alle oefeningen hebben eenzelfde opbouw:

 • Een instructieblad.

 • Een verwerkingsblad.

 • Drie automatiseringsbladen (inclusief een oefening met pseudowoorden).

 • Een tekst om de opgedane kennis toe te passen.

 


 

“Opzetten en uitvoeren van een gerichte en doeltreffende aanpak van het leesprobleem.”

 


 

GESTRUCTUREERDE BEHANDELING (VAN LEESPROBLEMEN)

 

Met MultaLectio kunnen leerlingen op school in of buiten de klas worden behandeld. Aan de behandelaar worden geen bijkomende eisen gesteld. Het programma geeft voldoende aanwijzingen voor het geven van instructie. De technische oefeningen zijn zo ontworpen dat ze een gestructureerde behandelsessie mogelijk maken.

Kinderen met (ernstige) leesproblemen ontdekken niet gemakkelijk zelf de relatie tussen klank- en verschijningsvorm van woorden. De behandeling van leesproblemen richt zich dan ook op het verschaffen van inzicht in en kennis van deze relatie. MultaLectio geeft uitgebreide aanwijzingen voor instructie en oefeningen met betrekking tot fonologische problemen.
Inzicht in de fonemische structuur van woorden is essentieel bij het leren lezen, maar er moet ook door middel van associatief leren een geautomatiseerde koppeling ontstaan tussen letter(cluster) en klank(cluster). Leerkrachten weten uit ervaring dat kinderen sterk verschillen in het ontwikkelen van deze associaties. MultaLectio verschaft dan ook de nodige automatiseringsoefeningen.

 

DIAGNOSE EN EVALUATIE

 

MultaLectio is ook te gebruiken in combinatie met de Diagnostische Toetsen voor de Directe Woordherkenning (tevens te verkrijgen bij Grammatikos). De toetsen kunnen in de eerste plaats dienen als diagnostisch hulpmiddel om de precieze oorzaken te achterhalen van een achterblijvende technische leesontwikkeling. Voor het opstellen van een goed interventieplan geven de Diagnostische Toetsen voor de Directe Woordherkenning afhankelijk van de toetsresultaten, expliciete verwijzingen naar specifiek te gebruiken materiaal van het behandelprogramma Multalectio.
Ten tweede kunnen de toetsen ook dienen als een feedback of evalutie-instrument over een bepaalde behandelperiode. Aan het einde van de behandeling van een specifiek probleem of na afloop van een bepaalde behandelperiode kan de bijhorende toetskaart worden afgenomen. Het rendement van de behandeling is zo objectief vast te stellen.

 


 

 

Over de auteurs

De auteurs zijn beiden jarenlang actief in het onderwijs. Herman Wieberdink werkte meer dan 30 jaar als GZ-psycholoog bij een onderwijsadviesorganisatie en Heleen Kuster heeft een jarenlange ervaring als leerkracht in het primair onderwijs en als adviseur bij een schoolbegeleidingsdienst. Nu werken de auteurs samen met basisscholen aan opbrengstverbetering van onderwijs in schriftelijke taal. Naast de Diagnostische Toetsen Begrijpend Lezen van Grammatikos zijn beide ook auteurs van andere leesprogramma’s. Beiden auteurs ontwikkelden remediërende materialen voor onder andere schoolbegeleidingsdienst en uitgeverij De Zuid-Vallei.

 


 

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Naar de webwinkel.