Toelichting digitaal vaardigheidsprofiel


Om de verwerking van de toetsresultaten van de Diagnostische Toetsen Begrijpend Lezen te vergemakkelijken is een digitale versie van het vaardigheidsprofiel te downloaden. Met de excel-bestanden kunt u de toetsresultaten van leerlingen per schooljaar verwerken en opslaan in uw digitale administratie. Middels de digitale verwerkingsmethode krijgt u snel toegankelijke en bruikbare overzichten van de resultaten van de gehele groep en kan u het leesonderwijs doelgericht bijsturen. Ook op individueel leerlingniveau worden eventuele problemen snel zichtbaar.

Het gebruik van het digitaal vaardigheidsprofiel.

De invoer van gegevens.

figuur-1

 

U kunt de resultaten van de toets invoeren bij de twee invoer werkbladen. De verschillende werkbladen zijn links onderaan te vinden.

figuur-2

 

De resultaten voor de M-toets kunnen worden verwerkt in werkblad ‘M-Invoer’ en de resultaten voor de E-toets kunnen worden verwerkt in werkblad ‘E-Invoer’.

  1. Allereerst dient u eenmalig in het ‘M-Invoer’ werkblad de naam van de leerling in te vullen. Deze naam wordt vervolgens in de overige werkbladen automatisch overgenomen. “xxLeerling 1” wordt vervangen door bijvoorbeeld ‘Anna’, “xxLeerling 2” wordt Berend, “xxLeerling 3” wordt Dennis, etc. Zo kunnen in het ‘M-Invoer’ werkblad al uw leerlingen worden ingevoerd.
  2. In beide invoerbladen (M-Invoer en E-Invoer) kunt u per leerling de groep en datum van afname van de toets invullen. De volgorde van de leerlingen is voor het ‘E-Invoer’ werkblad gelijk aan het ‘M-Invoer’ werkblad. De leerlingnamen hoeft u dus slechts eenmalig in te voeren. Houdt hier wel rekening mee bij de invoer van de overige gegevens. Een naam dient u dus altijd te veranderen (in te voeren of te verwijderen) in het ‘M-Invoer’ werkblad. Het invullen van de datum en de groep is overigens geen verplichting.
  3. Vervolgens kunt u per gemaakte vraag aangeven of de betreffende leerling deze ‘goed’ of ‘fout’ heeft beantwoord. U kunt daarvoor per vraag een keuze maken uit de keuzelijst (goed of fout). Wanneer de betreffende cel is geselecteerd verschijnt automatisch het ‘pijltje’ om het keuzemenu te openen. Standaard staan alle antwoorden ingesteld op het antwoord ‘goed’. Dit om het invoeren van de gegevens te vergemakkelijken.

 

De analyse van de gegevens.

Enkel de werkbladen ‘M-Invoer’ en ‘E-Invoer’ vereisen invoer van data (de toetsresultaten) door de leerkracht. De overige werkbladen geven automatisch een analyse van de ingevoerde data. Zo produceren de werkbladen ‘M-Overzicht’ en ‘E-Overzicht’ beide twee tabellen. De twee tabellen geven de toetsresultaten weer, geordend naar de verschillende deelvaardigheden van begrijpend lezen die in de toets aan bod zijn gekomen. Dit zijn: de structuurkenmerken, betekenis achterhalen onbekende woorden, verwijswoorden 1 en 2, signaalwoorden 1 en 2, hoofdgedachte bepalen, controleren leesbegrip, en een samenvatting maken.

figuur-3

 

In de ene tabel wordt per leerling het absolute aantal gemaakte fouten per deelvaardigheid weergegeven. Deze is daarmee een overzichtelijke weergave van de invoer van de toetsresultaten in de werkbladen ‘M-Invoer’ of ‘E-Invoer’.

figuur-4

 

De andere tabel laat per leerling zien in welke mate de verschillende deelvaardigheden beheerst worden. Met behulp van deze tabel is per leerling eenvoudig waarneembaar welke problemen een leerling met het begrijpen van teksten heeft. Vervolgens kan snel bepaald worden welke specifieke onderdelen of vaardigheden extra instructie en oefening nodig hebben.

Om snel een overzicht van de groep te krijgen, hebben de beheersingsniveaus een kleur. Daardoor zijn in één oogopslag de vaardigheden te zien waarmee een gedeelte van de groep moeite heeft. Deze analyse kan de basis zijn voor een groeps- of klassikale aanpak van begrijpend lezen. De Diagnostische Toetsen Begrijpend Lezen resulteren in vier niveaus van beheersing. Per deelvaardigheid is bij nul fouten sprake van een goede beheersing, bij één fout van voldoende beheersing, bij twee fouten van een matige beheersing en bij drie fouten of meer is de beheersing onvoldoende. De beheersingsniveaus ‘matig’ en ‘onvoldoende’ zijn van een kleur voorzien: ‘matig’ heeft een gele kleur, ‘onvoldoende’ een rode.

figuur-5

 

Het laatste werkblad geeft een overzicht van de resultaten van beide toetsen uitgesplitst naar de leerlingen. Het overzicht laat per leerling de beheersing van de verschillende deelvaardigheden van begrijpend lezen zien en de ontwikkeling hiervan gedurende het het jaar. Het beheersingsniveau van de deelvaardigheden van begrijpend lezen bij zowel de M- als E-toetsen staat per leerling naast elkaar afgebeeld.