Diagnostische Toetsen Begrijpend Lezen

189,95

 
H. Wieberdink & H. Kuster
 
Toetsen om bij leerlingen in het primair onderwijs het niveau en de vordering van begrijpend lezen te meten. De resultaten kunnen worden omgezet in een gericht interventieplan om de leesontwikkeling van een leerling of groep te sturen.

Beschrijving

Toetsen om het niveau en de vordering van begrijpend lezen te meten en de vaardigheden te identificeren die verdere oefening en instructie behoeven. De toetsen geven de leerkracht per leerling of groep de diagnostische informatie om de opbrengsten van het onderwijs in begrijpend lezen te verbeteren.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving

 

Bekijk hier de flyer voor de Diagnostische Toetsen Begrijpend lezen.

 

Over de auteurs
De auteurs zijn beiden jarenlang actief in het onderwijs. Herman Wieberdink werkte meer dan 30 jaar als GZ-psycholoog bij een onderwijsadviesorganisatie en Heleen Kuster heeft een jarenlange ervaring als leerkracht in het primair onderwijs en als adviseur bij een schoolbegeleidingsdienst. Nu werken de auteurs samen met basisscholen aan opbrengstverbetering van onderwijs in schriftelijke taal. Naast de Diagnostische Toetsen Begrijpend Lezen van Grammatikos zijn beide ook auteurs van andere leesprogramma’s. Beiden auteurs ontwikkelden remediërende materialen voor onder andere schoolbegeleidingsdienst en uitgeverij De Zuid-Vallei.

 

Doel
Met behulp van de Diagnostische Toetsen Begrijpend Lezen kan nauwgezet in kaart worden gebracht over welke kennis en vaardigheden een leerling beschikt. Op basis van deze informatie kan een gericht interventieplan worden opgezet en uitgevoerd.

 

Doelgroep
De toetsen richten zich op de begrijpend leesontwikkeling van leerlingen van groep vijf tot en met acht van het primair onderwijs. De toetsen zijn geschikt voor alle leerlingen en niet afhankelijk van een bepaalde methode.

 

Afnamemoment
Tweemaal per leerjaar wordt de ontwikkeling van het begrijpend lezen getoetst: halverwege (M-toetsen) en aan het einde (E-toeten) van elk schooljaar. Voor groep acht is er een toetsmoment, halverwege het leerjaar, met als doel informatie te verkrijgen om met het oog op de overgang naar het voortgezet onderwijs de lessen in begrijpend lezen het laatste half jaar zo effectief mogelijk te laten verlopen.

 

Vraagwijze
De toetsen maken voornamelijk gebruik van open vragen die in opgavenboekjes kunnen worden beantwoord. Controle gebeurt door de leerkracht die daarbij beschikt over een antwoordenboekje met daarin zo nodig verdere aanwijzingen voor interpretatie en scoring. De resultaten kunnen worden verwerkt in een vaardigheidsprofiel per leerling, waarbij het antwoordenboekje tevens beschikt over een uitgebreide analyse van de toetsvragen.

 

Toetsinhoud
De zeven toetsen volgen de didactische ontwikkeling van begrijpend lezen in het primair onderwijs en klimmen over de leerjaren heen op in moeilijkheidsgraad. De inhoud bestaat uit kennis, vaardigheden en processen, waarvan verondersteld wordt dat deze succes in begrijpend lezen verklaren.

 

Zie de Downloads voor de didactische ontwikkelingslijn.

 

Materiaal
Alle zeven afzonderlijke toetsen bestaan uit een leeskaart, een opgavenboekje en voor de leerkrachten een antwoordenboekje met daarin opgenomen het vaardigheidsprofiel. Deze laatste geeft een overzicht waarop in een oogopslag te zien is welke vaardigheden de leerling in (on)voldoende mate beheerst. Het vaardigheidsprofiel verschaft daarmee een basis voor een analyse van het lezen van de leerling en geeft richting en inhoud aan de interventie. Het is toegestaan de verschillende onderdelen van de toetsen binnen de eigen school te kopiëren voor gebruik in de klas.

Extra informatie

Gewicht 1,1 kg
Afmetingen 31,5 × 26 × 4,5 cm
Jaar

2016

ISBN

978-90-824965-0-5